Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op elke webpagina van deze portal. Door de pagina’s te gebruiken stemt de gebruiker in met deze disclaimer.

De inhoud van deze portal is door de ROSA met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de informatie op deze pagina’s kunnen geen rechten worden ontleend. ROSA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of ontbrekende informatie. Ook is ROSA niet verantwoordelijk voor informatie op de websites waarnaar wordt verwezen. Alle informatie kan, zonder voorafgaande kennisgeving, worden gewijzigd of verwijderd.

Het gebruik maken van tekst of beeld van deze portal mag uitsluitend plaatsvinden met toestemming van ROSA.